При замовленні послуг вказавши кодове слово "сайт"
отримайте знижку 5 %

IELTS

english for teenagers

IELTS – це міжнародна система тестування англійської мови. Тест складається з чотирьох модулів – слухання, говоріння, читання та письма та триває 2 години 45 хвилин.

  Підготовчий курс до тесту IELTS включає:

 • Тренування сприймання на слух британської, американської та австралійської англійської мови;
 • Оволодіння навичками як слід давати відповіді на різні типи запитань :питання, що передбачають короткі відповіді,питання-висновки чи питання для заповнення пропусків;
 • Під час проходження підготовчого курсу студенти навчаться ефективно працювати зі складними текстами навчально-наукового характеру,усно та письмово висловлювати свою думку, аргументувати її, зважувати докази та робити висновки англійською мовою.
 • У ході підготовки також приділяється увага збільшенню словникового запасу та використанню складних синтаксичних та граматичних структур. Адже письмові та усні результати тесту будуть оцінюватись саме за критеріями використання різноманітної наукової лексики та синтаксичних структур.

TOEFL

TOEFL – ґрунтується на прослуховуванні лекцій, читанні текстів, а також вмінні аналізувати та синтезувати наукові джерела. На цьому іспиті встановлюють професійний рівень володіння англійською мовою. Він є необхідним для осіб, які збираються вступати до вищих навчальних закладів в Америці та Канаді. TOEFL можна складати у трьох варіантах: Paper Based, Computer Based, Internet Based

  Підготовка до цього тесту має чотири основні напрямки:

 • Читання
 • Аудіювання
 • Говоріння
 • Письмо.

  У кожному напрямку студент навчається володінню такими навичками:

 • розуміння фактів та деталей
 • розуміння складної лексики із контексту
 • припущення та логічні висновки з почутого чи прочитаного
 • визначення важливого та другорядного.
 • вміння висловлювати свою думку
 • аргументація тези
 • надання об’єктивної оцінки тощо.

Саме ці навички тестуватимуться під час складання TOEFL. Підготовка до тесту також включає роботу з Інтернет-ресурсами та зразками автентичних тестів.