При замовленні послуг вказавши кодове слово "сайт"
отримайте знижку 5 %

Курси Французької мови

learn franch

Наша програма включає найефективніші методики вивчення французької мови як іноземної. Ми стараємося максимально відтворити на уроці комунікативні ситуації з реального життя, де Ви зможете використовувати французьку мову на практиці. Навчання спрямоване на розвиток всіх 4 навичок, необхідних для живого спілкування французькою мовою: Слухання та розуміння, Спілкування, Читання , Письмо.

  Інтенсивний-розмовний Курс (4 місяці):

 • Індивідуально або в групі.
 • Группа:4-6 студентів.
 • 3 уроки в тиждень.
 • Тривалість уроку 1.5 год. (90хвилин).

  Стандартний курс (6 місяців):

 • Індивідуально або в групі.
 • Группа:4-6 студентів.
 • 2 уроки в тиждень.
 • Тривалість уроку 1.5 год. (90хвилин).

Програма вивчення французької мови розроблена для всіх бажаючих вичати мову. Кожен бажаючий може записатися на курси відповідно до рівня своїх знань. Наша програма включає 4 рівні.

 1. Початковий Рівень (Niveau debutant):

  Оволодіння граматичними основами французької мови, базовою лексикою та мовними конструкціями. Основне завдання закласти базові поняття про структуру мови. Напрацювати лексичний запас.

 2. Елементарний Рівень (Niveau elementaire ):

  Розрахований на студентів, які мають мінімальні знання французької мови. На цьому етапі застосовується активна розмовна практика, мовні та письмові вправи, спрямовані на формування культури спілкування французькою, розширення словникового запасу, вивчення базової французької лексики та граматики.

 3. Середній Рівень 1 (Niveau intermediaire 1):

  Спрямований на більш глибоке вивчення правил усного та писемного мовлення, вивчення основного граматичного матеріалу та розширення активного словнику. Інтенсивна практика, керована бесіда, диктування, введення в написання.

 4. Середній Рівень 2 (Niveau intermediaire 2):

  Інтенсивне вивчення граматичних структур, формування вміння чітко висловлювати свої думки. Розвиток дискурсивних здібностей шляхом проведення керованих бесід та дискусій. Практика відповідної французької вимови. Читання, розширення словникового запасу.

 5. Підвищений Рівень (Niveau avance):

  Цей курс надає можливість студентам з високими мовними навичками виражати власні ідеї та почуття стисло і вільно, брати безпосередню участь в мовних ситуаціях, максимально наближених до реальності.